POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Dobrodošli v knjižnem klubu
Namen knjižnega kluba je, da se staršem, skrbnikom, vzgojiteljem, učiteljem, babicam,  dedkom, skratka vsem, ki jih zanima določena tema s področja vzgoje otrok in razvoja nevroznanosti, omogoči branje izbrane literature skupaj s terapevtom, ki lahko sproti odgovarja na vprašanja, ki se ob branju literature pojavljajo. Ob hitrem razvoju nevroznanosti, to je spoznanj o razvoju možganov, se ob branju knjig na to temo, pojavljajo številna vprašanja. Na takšen način udeleženci lahko poglobljeno spremljajo literaturo z branjem doma in z zastavljanjem vprašanj na skupini. Poleg tega so zelo dragocene izkušnje, ki se med udeleženci podelijo na skupini. Pogosto so izzivi starševtsva zelo specifični za določena okolja. Glede na to, da avtorji te literature praviloma prihajajo iz tujine, pogovor v skupini približa tematiko točno določeni družbeni skupnosti. Terapevt pa primere iz knjige lahko razloži prav na konkretna vprašanja udeležencev. Zelo dobrodošla izkušnja branja knjig na tak način je tudi ta, da se razbremenimo krivde, kako ne delamo prav, ampak razumemo, zakaj smo na določene načine reagirali. Marsikdo knjige na temo vzgoje odloži prav zaradi občutkov krivde in sramu, češ, jaz pa ne znam ali ne zmorem tako. Nihče ni popoln. Tudi avtorji teh knjig ne. Oba, Miha in Carmen, imava izkušnje starševstva in sva bila udeleženca starševske skupine pri Tini Payne Brayson več let in lahko iz prve roke potrdiva, da tudi ona v svojem starševstvu ni popolna. Bistveno je, da vsi strmimo k temu, da bi bilo našim otrokom dobro. Avtorja knjig pa nam najnovejša spoznanja nevroznanosti približata zelo poljudno. In še ena kvaliteta druženj na tak način je: humor, s katerim se sprostimo ob tem, ko spoznavamo, da vsi skačemo po istih blatnih lužah, kot bi rekla “pujsa Pepa”.

Družili se bomo vsakih 14 dni, tako, da vsak od nas v miru prebere izbrana poglavja  knjige, o katerih se bomo pogovarjali v prijetnem vzdušju, v majhni skupini, popili čaj in morda stresna poglavja življenja spremenili v prijetna iskanja odgovorov na življenjske izzive. Srečali se bomo 8 krat vsakih 14 dni (v času počitnic ali dela prostih dni srečanja odpadejo). Srečanja bodo potekala izmenično v obeh knjižnicah ob petkih od 16.30 - 18.00, da je omogočena udeležba v obeh skupinah.

S srečanji v knjižnici v Šmartnem bomo pričeli v petek 26.1.. Skupaj bomo brali knjigo Vzgoja brez drame. Avtorja knjige sta Tina Payne Brayson in Daniel Siegel.

V knjigi je bralec deležen novih spoznanj o delovanju otroških možganov. To razumevanje je ključna pomoč, da lahko vsi, ki se srečujemo z otroci, odreagiramo na vzgojne izzive na umirjen in spoštljiv način, tudi v zahtevnih vzgojnih izzivih povezanih z mejami, redom, disciplino. Je proces učenja, kako pomiriti sebe in otroka. Knjiga je namenjena vsem, ki se soočajo z vzgojnimi izzivi otrok do pubertete.

S srečanji v Knjižnici v Litiji bomo pričeli 2.2. . Skupaj bomo brali knjigo Vihar v glavi.

Avtor Daniel Siegel nas v knjigi seznani z razvojem najstniških možganov med 12. In 24. letom starosti. To znanje staršem in mladostnikom pomaga, da lažje razumejo svoje vedenjske in čustvene odzive. Po prebrani knjigi, obdobje pubertete ni več zgolj tisto obdobje, “ki naj čimprej mine”, ampak čas velikih priložnosti, ki utrdi vezi med starši, vzgojitelji in otroci tako, da so na koncu zmagovalci vsi. Srečanj se lahko skupaj z najmanj enim od staršev ali skrbnikov brezplačno udeleži tudi mladostnik ali mladostnica.

Cena posameznega srečanja je 10 eurov za posameznike, za pare je cena 15 eurov. Uvodno srečanje je brezplačno.

Prijave na: institut@druzinski-institut.si ali na telefon: 031 809 700.

VABLJENI!