POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

V primarnih odnosih, 

to je v odnosu z očetom in/ali mamo ali drugimi skrbniki, 

razvijemo različne oblike navezanosti.

Navezanost
Varna navezanost je tista oblika navezanosti na pomembne osebe iz našega življenja, ki daje občutek varnosti, povezanosti, pripadnosti, ko čutim in vem, da se na mamo in/ali očeta ali druge skrbnike lahko zanesem. Tam so z mano in ob meni, da me objamejo, sprejmejo, slišijo, tolažijo, pobirajo, ko padam, mi pomagajo zdržati težka čutenja in mi pokažejo pot ven in naprej. Tudi, ko grem v svet in sem v drugih odnosih žalosten, razočaran, nerazumljen, morda celo zasmehovan, nesprejet, so primarni skrbniki tisti, ki me potolažijo in mi povrnejo občutek dostojanstva ljubljene osebe iz katerega lahko živim, verujem, ustvarjam in grem naprej.

Če varne navezanosti ni, se razvijejo druge oblike nevarne navezanosti, v katerih občutka varnosti in sprejetosti ni. Naučimo se izogibanja, pretvarjanja, da smo dobro navzven, čeprav nas je strah in bi potrebovali tolažbo in objem. Zamrznemo kot miške pred mačko. Ali pa nas je tako zelo strah, da svojih potreb in želja sploh ne prepoznavamo več. Živimo tako, da se prilagajamo drugim.

Pri obravnavanju navezanosti v odnosih slediva izobraževanjem Mindsight instituta, katerega ustanovitelj je
dr.Daniel Siegel, ki pri svojem delu sledi najnovejšim spoznanjem na področju nevroznanosti in je avtor številnih knjig. Njegova knjiga Vihar v glavi je prevedena v slovenščino.

Tri knjige, ki obravnavajo razvoj možganov v odnosih, je Daniel Siegel napisal v sodelovanju s Tino Payne Bryson. Dve od teh knjig sta prevedeni v slovenščino.

Več let sva bila člana starševske in profesionalne skupine pri Tini Payne Bryson. Sodelujeva pa tudi z njenim centrom The Center for Connection.

Izobraževanje na področju navezanosti nadaljujeva na Neufildovem inštitutu.